vragen stellen

VRAGEN STELLEN ZONDER VRAAGWOORD

a. Je zet gewoon een vraagteken achter de zin en spreekt hem vragend uit.

Dit is spreektaal.  
Tu viens ce soir?
Elle va au collège ?

b. Je zet “est-ce que” voor de zin (en een vraagteken erachter).

Dit is altijd goed.
Est-ce que tu viens ce soir?
Est-ce qu’elle va au collège?

c. Je pas  inversie toe. inversie = omdraaien onderwerp en persoonsvorm. Er moet dan wel een streepje tussen. Dit mag alleen bij “je, tu, il”, etc. Dit is literaire taal.

Viens-tu ce soir?
Va-t-elle au collège? ? (de “t”is om de uitspraak gemakkelijker te maken, maar heeft geen betekenis)


Oefening 1. Maak de volgende zinnen – als dat kan – op drie manieren vragend:
1. Tu as un VTT.
2. Son frère s’appelle Ben.
3. Il parle anglais.
4. Vous aimez les séries.
5. Ses cousins vont voir le film.
ANTWOORDEN 
1. Tu as un VTT ? / Est-ce que tu as un VTT ? / As-tu un VTT ? 
2. Son frère s’appelle Ben ? /Est-ce que son frère s´appelle Ben ? 
3. Il parle anglais ? /Est-ce qu´il parle anglais ? /Parle-t-il anglais ? 
4. Vous aimez les séries ? /Est-ce que vous aimez les séries ? / Aimez-vous les séries ? 
5. Ses cousins vont voir le film ? /Est-ce que ses cousins vont voir le film ?


VRAGEN STELLEN MET EEN VRAAGWOORD 

vraagwoorden zijn bijvoorbeeld:
waar = où
wanneer = quand
waarom = pourquoi
hoe = comment
hoeveel = combien
hoe lang  = combien de temps
avec qui = met wie

a. Je begint met het vraagwoord en dan
zet je gewoon een vraagteken achter de zin en spreekt hem vragend uit. Dit is spreektaal.      
Où tu habites?
Comment tu t’appelles?

b.
Je begint met het vraagwoord en dan est-ce que en dan de zin (en een vraagteken erachter). Dit is altijd goed.
Où est-ce que tu habites?
Comment est-ce que tu t’appelles?

c.
Je begint met het vraagwoord en dan inversie (en een vraagteken erachter). Dit is literaire taal.
Dit mag alleen bij “je, tu, il”, etc.
Où habites-tu?
Comment t’appelles-tu? Let op: 
Je hoort ook wel eens dat bij manier a het vraagwoord achter de zin komt: 
Tu habites où?   
Tu t’appelles comment?

Oefening 2 . Maak de volgende zinnen – als dat kan – op drie manieren vragend. Gebruik het vraagwoord dat er achter staat.
1. Le programme s’appelle – comment.
2. Vous avez regardé le match – où.
3. André aime les jeux – pourquoi.
4. Elle part en vacances – quand.
5. Tu veux aller aux Champs Elysées - quand.
6. Ils vont en Angleterre - comment.
7. Vous êtes en retard - pourquoi?

1a. Comment le programme s'appelle? (Le programme s'appelle comment?)
b. Comment est-ce que le programme s´appelle?
c. kan niet 
2a. Où vous avez regardé le match? (Vous avez regardé le match où?)
b. Où est-ce que vous avez regardé le match?
c. Où avez-vous regardé le match?  

3a. Pourquoi André aime les jeux?  (André aime les jeux pourquoi?)
b. Pourquoi est-ce qu´André aime les jeux?
c. kan niet 
4a. Quand elle part en vacances? / (Elle part en vacances quand?)
b. Quand est-ce qu´elle part en vacances?
c. Quand part-elle en vacances?
5.a. Quand tu veux aller aux Champs Elysées? (Tu veux aller aux Champs Elysées quand?)
b. Quand est-ce que tu veux aller...?
c. Quand veux-tu aller...?
6.a. Comment ils vont...? (Ils vont en Angleterre comment?)
b. Comment est-ce qu' ils vont...?
c. Comment vont-ils...?
7a. Pourquoi vous êtes en retard? (Vous êtes en retard pourquoi?)
b. Pourquoi est-ce que vous êtes...?
c. Pourquoi êtes-vous...?